Změna faktury

 
 
 

Můžete mi změnit dodatečne údaje na faktuře?


Ano, ale jen za daný měsíc. Například fakturu za objednávku v měsíci září vám umíme změnit pouze do 20. dne následujícího měsíce - října.